back to home dude

Wizard Land

Wizard Land

Om Wizard Land

Kombinera tre eller fler likadana föremål. Bryt sönder alla marmorplattor genom att bryta stenarna ovanpå. Led nyckeln till nyckelhålet för att fullgöra nivån.