back to home dude

Witchcraft: The Magic Cauldron

Witchcraft: The Magic Cauldron

Om Witchcraft: The Magic Cauldron

En äkta häxa kan naturligtvis tillverka en massa trolldrycker. Hur hon gör det? Genom att koppla ihop tre eller fler droppar med samma färg med varandra. Kombinera så många droppar som möjligt med varandra för att skapa trolldrycker. Titta noga vid varje nivå vad du måste göra och se till att du klarar det inom antalet steg som du har. Lycka till!