back to home dude

Wisurd

Wisurd

Om Wisurd

Du är en trollkarl. En trollkarl har många hemliga trollformler gömda i sina hus. Tyvärr vet dina fiender det och tränger de sig nu in i ditt hus för att stjäla trollformlerna. Men det kan de ju försöka med. lOm de vill ha trollformlerna måste de först komma förbi dig!