back to home dude

Wire Skeleton

Wire Skeleton

Om Wire Skeleton

I Wire Skeleton kan du se hur den mänskliga kroppen fungerar i en interaktiv simulering. Använd knapparna och reglagen för att anpassa rörelsen av skelettet.