back to home dude

Winter Slider

Winter Slider

Om Winter Slider

Ta fast en rad symboler med din mus och förflytta dem vågrätt eller lodrätt tills det ligger 3 eller fler likadana symboler bredvid varandra! Upprepa denna process tills du har klarat nivån. Kan du få den högsta poängen?