back to home dude

Wind Revo

Wind Revo

Om Wind Revo

Det är din uppgift att knalla ner alla fiender ur luften! Se till att du kommer bakom fienden och anfall honom sedan för att vinna striden. Lyckas du att så slutföra alla utmanande missioner?