back to home dude

Will of Flame

Will of Flame

Om Will of Flame

Världen under vatten är helt annorlunda än ovanför vatten, det vet du redan allt för bra. Det befinner sig helt andra djur och de är inte allihopa vänner till dig. Skjut på djuren som du inte är vän med, för innan du vet, har de skjutit på dig.