back to home dude

Wild West Story

Wild West Story

Om Wild West Story

Se till att Bella når slutet på vägen. Gör kombinationer av tre likadana symboler på den raka linjen som Bella går på, för att frigöra stigen. Lycka till!