back to home dude

Wild Warfare

Wild Warfare

Om Wild Warfare

Det är krig! Välj en av de tre personagerna och hjälp sedan ditt lag till övervinningen! Ta upp striden mot andra online spelare och försök att knalla ner dem innan de lyckas träffa dig!