back to home dude

Why Am I Dead? Rebirth

Why Am I Dead? Rebirth

Om Why Am I Dead? Rebirth

Du är död! Men du känner dig bättre än någonsin, det är konstigt. Hur kan det? Du har förändrats till en ande. Du kan ta över människor, så att du kan prata med dem. Idealiskt, för nu kan du ta reda på vem som har tagit livet av dig. Den kommer att få betala för det!