back to home dude

Where is 2015

Where is 2015

Om Where is 2015

2014 var ett bra år. Eller? Leta ihop kalendern från 2014 medans du tänker på alla fina ögonblick som du har upplevt i det året. Kalendern tar med dig till olika platser och tider som ger dig nya ledtrådar. Ger du dig in i äventyret och kan du lösa gåtan?