back to home dude

West Train

West Train

Om West Train

Förflytta vissa stationer så att tåget åker en helt annan väg! Försök på detta sätt att samla alla pengar, men se upp att du inte i krockar med andra hinder! Kan du få den högsta poängen?