back to home dude

Werewolf Tycoon

Werewolf Tycoon

Om Werewolf Tycoon

Månen står på sin högsta punkt denna kväll. Det betyder att du den här natten förändras till en varulv. Försök att sluka så många förbipasserande som möjligt, men se till att ingen kommer undan. Ju mindre vittnen, desto mer varulvsnöje.