back to home dude

Well Sudoku

Well Sudoku

Om Well Sudoku

Det välkända Sudoku spelet i en modern version från Wellgames. Om du ställer dig på en tom ruta, ser du under vilka möjligheter som finns.