back to home dude

Watermelon Bomb

Watermelon Bomb

Om Watermelon Bomb

Det är upp till dig att samla ihop tillräckligt med frukt för att sedan sälja på marknaden! Skjut med explosiva meloner på trädet och försök att knalla ner så mycket frukt som möjligt! Köp sedan extra frukt eller gör dina meloner starkare!