back to home dude

Watercraft Rush

Watercraft Rush

Om Watercraft Rush

Watercraft Rush är ett racingspel på vattnet. Kan du jaga efter båtarna på din jetski medan du håller dig inom gränsen för racerbanan. Försök att inte glida mellan bojarna. Om du glider mellan bojarna, vänd tillbaka din jetski så fort du kan! Försök att nå målstrecket innan din tid är slut. Kan du slutföra alla tre utmanande banor?