back to home dude

Warfare 2

Warfare 2

Om Warfare 2

Bygg torn och försvara dina byggnader. Stoppa fienden innan de tränger in i byggnaderna. Senare måste du även utöka dina trupper.