back to home dude

War Heroes

War Heroes

Om War Heroes

Du har tillsammans med dina kollega militärer byggt upp en fint läger. Tyvärr blir det här lägret hotat! Fienden kommer! De vill ta över ditt läger och eliminera alla. Det låter du naturligtvis inte ske efter allt jobb. Försvara ditt läger och ge inte fienden en chans!