back to home dude

Wallace's Workshop

Wallace's Workshop

Om Wallace's Workshop

Välkommen i världen Wallace och hans uppfinningar. Sätt ihop maskinen så att den fungerar bra. Utför först en test och bygg sedan vidare.