back to home dude

Walkabot

Walkabot

Om Walkabot

Rädda de olika robotarna i varje nivå genom att välja ut en action för dem! Men var snabb, för olika actions rör sig hela tiden! Kan du föra alla robotarna tryggt till slutmålet?