back to home dude

Waldo the Wizard

Waldo the Wizard

Om Waldo the Wizard

Waldo måste samla alla möjliga slags föremål för att kunna åka vidare på sin magiska resa.