back to home dude

Wakfu Archer

Wakfu Archer

Om Wakfu Archer

Försök att träffa alla mål med din pil och båge. Tänk på vindriktningen för den har mycket inflytande på pilens bana!