back to home dude

Wake Up The Box 5

Wake Up The Box 5

Om Wake Up The Box 5

Använd din mus för att rita olika figurer och försök så att knuffa omkull lådan så att den vaknar! Senare kommer du också att behöva använda vändpunkter eller raketer!