back to home dude

Voodoo Doll Brazil

Voodoo Doll Brazil

Om Voodoo Doll Brazil

Du klarar inte av spänningen i världsmästerskapen fotboll i Brasilien. Du vill ha inflytande på spelarna i lagen. Förbann eller välsigna dem och se till att de vinner, eller just förlorar!