back to home dude

Vivirion

Vivirion

Om Vivirion

Du är ett virus och behöver växa så fort som möjligt! Anfall andra celler och bestäm efter varje runda vilken egenskap du vill utveckla!