back to home dude

Virus Wars: Beginning

Virus Wars: Beginning

Om Virus Wars: Beginning

Använd dina celler för att utplåna de olika virusarna! Ta så snabbt som möjligt över de tomma cellerna och sätt sedan in anfallet. Lyckas du att tänka ut en strategi varmed du kan klara nivån?