back to home dude

Virtual Keyboard

Virtual Keyboard

Om Virtual Keyboard

Lär dig själv att spela de berömda låtarna på keyboarden. Datorn ger först ett exempel och sedan kan du själv försöka att spela likadant. Du kan också låta keyboarden låta som en fiol eller en orgel!