back to home dude

Virtual Closed Rhinoplasty

Virtual Closed Rhinoplasty

Om Virtual Closed Rhinoplasty

Att arbeta som en plastisk kirurg är inte lätt. Patienter förväntar sig att du gör dem vackrare, så därför känner du dig pressad att göra ett bra jobb. För att uppleva hur det är att vara en plastisk kirurg, får du utföra en näskorrektion. Gör ditt bästa och gör den vackraste Hollywood näsan.