back to home dude

Vigilante 2015

Vigilante 2015

Om Vigilante 2015

Du kör i en bil och ditt enda mål är att eliminera alla fiender omkring dig. Ett av dina vapen skjuter automatiskt när kommer i närheten av fienden, men du har också raketer som du kan använda. Vill du inte vara ensam under strid? Försök då tillsammans med en vän.