back to home dude

Via Sol 2

Via Sol 2

Om Via Sol 2

Några rika människor har bestämt sig för att lämna jorden och grunda en koloni på planeten Via Sol. Du styr planeten, så se till att kolonin fungerar väl!