back to home dude

Versus Ohrustenny Quest

Versus Ohrustenny Quest

Om Versus Ohrustenny Quest

Tänk noga efter vid det här spelet. Du försöker att komma högst upp på stegen, men tyvärr står någon och väntar på dig där. Tänk ut ett sätt hur du kan jaga bort den och att du kan gå tryggt upp.