back to home dude

Vehicles 3: Car Toons

Vehicles 3: Car Toons

Om Vehicles 3: Car Toons

Se till att alla rätta bilar parkeras på de rätta platserna medan du försöker att elimenera de elaka bilarna! Bestäm när bilarna måste köra, välj vilken plattform som måste falla bort och försök på nytt i varje nivå att vinna de tre delarna!