back to home dude

Vampyr Feber

Vampyr Feber

Om Vampyr Feber

Ninja Viro måste försvara sig mot vampyrer. Men se upp, han har ett unikt vapen; han kan sprida virus!