back to home dude

Valiant Knight

Valiant Knight

Om Valiant Knight

Hjälp den här tappra riddaren att bana sig en väg genom de olika nivåerna! Genom att klicka kan du låta honom vända om eller låta gå snabbare. Lyckas du att samla alla mynt och så i varje nivå tjäna 3 stjärnor?