back to home dude

Vacation Mogul

Vacation Mogul

Om Vacation Mogul

Bygg bungalows och renovera dem. Placera ut strandstolar för att locka mer kunder. Köp byggmaterial och hyr in byggarbetare. Nå dina mål för att gå vidare.