back to home dude

V8 Drift

V8 Drift

Om V8 Drift

Kryp in bakom ratten och kör genom de olika banorna! Den enda som du behöver att göra är att styra, resten går av sig själv. Försök att ta alla powerups och kom först i mål!