back to home dude

Untangle 1.5

Untangle 1.5

Om Untangle 1.5

Det är din uppgift att lossa dessa figurer från varandra! Flytta bollarna och se till att ingen av linjerna korsar varandra. Kan du på detta sätt spela ut alla 20 nivåer?