back to home dude

Unmind

Unmind

Om Unmind

De färgade cirklarna måste bli förda till den rätta rutan. Röda vid röda och blåa vid blåa. Använd så få steg som möjligt och se till att cirklarna inte hamnar i fel färg. Då kan du nämligen börja om på nytt igen. Ha det så kul!