back to home dude

Undercover Cops

Undercover Cops

Om Undercover Cops

Staden blir hotad av fiender och du har blivit vald att beskydda staden. Visa dina stridskonster och ut ur striden som den starkaste. Besegra dem allihopa och beskydda staden.