back to home dude

Under Bed Monster Care

Under Bed Monster Care

Om Under Bed Monster Care

Det finns ett monster under min säng. Min pappa har tittat, om det ligger något under den, men han kunde inte se något. Men jag vet det säkert. Men vad är det? Det är inget läskigt monster. Det är ett smutsigt monster. Kom, vi ska tvätta honom.