back to home dude

Undead Highway

Undead Highway

Om Undead Highway

Försök att nå det säkra området. Förinta alla zombies som du träffar på och samla ammunition och bilnycklar.