back to home dude

Unblock It

Unblock It

Om Unblock It

Unblock är ett roligt glida-block pussel där du måste glida det gula blocket över den dubbla pilen som markerar utgången. Flytta de andra blocken ur vägen för att skapa tillräckligt med utrymme på brickan. Kan du räkna ut var du ska placera blocken så att det gula blocket kan komma igenom?