back to home dude

Ultimate 3D Crane Simulator

Ultimate 3D Crane Simulator

Om Ultimate 3D Crane Simulator

Är du kungen av gripmaskinen! Bra, då är det nämligen dags för befordran. Du får den här gången styra en jätte kran. Ballt eller inte? Men observera! Ett misstag kan få enorma konsekvenser.