back to home dude

Twenty48

Twenty48

Om Twenty48

Twenty48 är en rolig version av 2048 men med kort istället för glidande brickor. Stapla korten ovanpå varandra i de 4 tomma luckorna. Du kan stapla dem för att göra långa kedjor, men du kan inte korsa den prickade linjen. Två identiska kort kommer att smälta ihop och bli ett kort som kombinerar värdena för de två tidigare korten. Om du kommer till 2048 kommer de här korten att försvinna. Försök att stapla korten i rätt ordning. Du har en skräphög, men du måste använda detta alternativ klokt eftersom du bara kan kasta bort högst två kort under ett enda spel!