back to home dude

Turtle Defense

Turtle Defense

Om Turtle Defense

Placera ut olika sköldpaddor längs stigen för att elimenera de otaliga fienderna! Gå strategiskt till verk och låt ingen motståndare komma undan!