back to home dude

Turbo Squares

Turbo Squares

Om Turbo Squares

I det här kortspelet är det meningen att du gör så många kombinationer som möjligt och får en så hög poäng som möjligt. Vad för kombinationer? Poker kombinationer. Lägg ner korten så att du får tre i rad, en stege eller färg. Ju fler poäng, desto högre poäng!