back to home dude

Turbo Dismount

Turbo Dismount

Om Turbo Dismount

Du bestämmer fordonet, hinderna och positionen av dummyn! Gör dig redo för de galnaste stunten och försök att orsaka en så stor olycka som möjligt! Lyckas du få den högsta poängen?