back to home dude

Truck Launch Maniac 2

Truck Launch Maniac 2

Om Truck Launch Maniac 2

Kör av trucken från ställningen och försök att komma så långt som möjligt. Ju längre du kommer desto mer pengar får du och kan du göra din truck ännu bättre.