back to home dude

Truck Jump

Truck Jump

Om Truck Jump

Trucken får inte explodera. Så hoppa över kanonerna och andra hinder. Placera backar och hastighetspilar för att hjälpa dig.