back to home dude

Tropix Coco-Bowl

Tropix Coco-Bowl

Om Tropix Coco-Bowl

Flytta kokosnöten med musen. Klicka på power up och förflytta framåt för att kasta. Gå till vänster eller höger för att guida kokosnöten åt rätt håll.